Bli overrasket!

GJEST Lise D. Hillås – Vi har de ressursene vi trenger. Utfordringen er å finne dem og få tilgang til dem. Vi ser ofte ikke våre egne muligheter og blir overrasket over hva vi kommer frem til når vi får hjelp til å tenke i nye baner.

Denne teksten står på min hjemmeside og jeg ble utfordret på å skrive en tekst rundt denne ingressen. Og jeg lot meg overraske og sa: ‘ja det gjør jeg, jeg har jo ressursene’.  Så nå gjelder det å få tilgang….

For meg handler teksten kort og godt om at jeg har mulighetene til å finne ut av hva jeg trenger for å oppnå det jeg ønsker, hvor jeg kan finne det og hvordan jeg kan bruke opplysningene for så å tilegne meg kunnskapen jeg trenger.

Hva tenker du om små barn og hvordan de tilegner seg egenskaper og kunnskap, øker ferdighet og kompetanse? De kan det jo ikke i utgangspunktet, men de har ressursene og finner ut av det etter hvert som de blir større og knekker de ulike kodene. Og sånn er det med oss alle gjennom hele livet, for å kunne utvikle oss videre og være med på veksten, må vi knekke koder og finne muligheter for hvordan vi skal tilegne oss kunnskapen. Vi har jo ressursene, skal du lære et språk, trenger du ressurser som å kunne lese, høre og ta imot kunnskap og det har du gjort siden du var bitte liten.

Vi drømmer alle om noe; noe mer, noe annerledes, noen andre?, noe noen andre har, noe annet enn det vi har eller i tillegg til det som allerede er. Og ofte tror vi at alle andre har det vi lengter etter og vi ser at noen av de ALLTID får til det de vil. Så hva kommer det av?

De fleste av oss er kjent med hvordan sette seg mål, jeg og andre har skrevet om dette før. De smarte målene Spesifikt, Målbart og meningsfylt, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt. Hvordan vi skriver og sier målet høyt slik at de konkret inneholder disse elementene. Det sies at et mål uten disse elementene ikke er et mål, men bare er en drøm, og forblir dette.

When the WHY is clear, the HOW is easy

I svaret på ‘hvorfor’ ligger motivasjonen – hva er årsaken til at du ønsker å nå dette målet? Hva vil det gi deg i form av følelser eller konkret avlønning? Hva trigger deg? Hvilket behov (Maslow) vil det dekke – det fysiologiske, trygghet og sikkerhet, sosiale, anerkjennelse eller selvrealisering? Når du har funnet ut av dette er ‘hvordan’ finne ressursene mye enklere.

Spør deg selv så hvilke ressurser du allerede har i forhold til målet ditt. Hvilke ressurser trenger du? Hva trenger du å vite mer om? Hvordan kan du skaffe deg økt kunnskap? Hvor kan du finne ut mer om dette? Hva er alternativene? Hvem kan hjelpe deg? Hvilke andre muligheter ser du? Hvor kan du søke råd?

Ved å svare på disse spørsmålene vil du allerede ha åpnet og fått tilgang til økte ressurser. Du har større innsikt og du vet også hvor du finner løsninger for videre fremdrift. Still deg disse spørsmålene hele veien frem mot målet.

Lykke til – ha troen – sett mål – lag en god handlingsplan – sjekk mulighetene og be om hjelp der du trenger det.

Du har alle de ressursene som skal til!

Gjest oktober 2014
Lise D. Hillås
https://www.facebook.com/CoachingTilDetBedre

Sitat: Begeistring, iver og vilje gir meg energi. Interesse, forståelse og hensikt gir meg motivasjon, og min overbevisning er at når dette kombineres, skapes utvikling og vekst – Til Det Bedre!!