Åtte veier til ekte glede

GJEST Turid Torbergsen – Tiltross for at vi lever i et av verdens rikeste land, så er det mange mennesker som er misfornøyde og ønsker endringer i livet sitt. Hvordan finne ekte glede?

 

Det kan handle om å bli bedre på det de allerede gjør, endre karriere, forbedre helsen eller parforholdet.

Uansett hva målet er, så er hensikten som oftest å skape mer glede og tilfredstillelse i livet.

Et ønske om å forbedre sin livssituasjon er i seg selv positivt og noen ganger helt nødvendig. Imidlertid kan noen bli så målfokusert at de glemmer å sette pris på livet i det daglige. Det samme gjelder dersom målene er for mange og urealistiske. Andre igjen vet ikke hvem de er og hva som er viktig for dem, og ønsker endring fordi de flykter fra seg selv.  Måloppnåelsen får da gjerne karakter av kortvarig tilfredsstillelse og langvaring frustrasjon.

Hva er det da som skaper ekte og varig glede?

Det første som må være tilstede er en god selvfølelse. Mangler denne, så er muligheten stor for at vi kun opplever glede når det er knyttet til prestasjon, status eller materielle goder.

Det andre som skaper glede er det som filosofen Arne Næss kalte glød. Det oppstår når vi lever i takt med våre verdier, og gjør noe vi liker og finner meningsfullt.

Det tredje som bidrar til glede er konstruktivt å velge hva man ønsker å mene noe om, og hvem man ønsker å hevde sin mening overfor. Noen ganger er det nødvendig å fremme sine meninger, og andre ganger ender det  opp med tidkrevende og unyttig bruk av energi.

Det fjerde som er avgjørende for å ha glede, er evne til å ta valg som er tilpasset det som er viktig for oss i livet og satt i en helhetlig sammenheng. Mange mennesker tar valg kun for å tilfredsstille andre, og da ender det som regel opp med frustrasjoner på lang sikt.

Det femte som vil gi glede, er å mestre sine egne følelser. Her gjelder ordtaket om at det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Utfordrene situasjoner og mennesker vil vi garantert støte på i løpet av livet, og vi kan velge å la det forsure vår tilværelse eller se det som et viktig bidrag til utvikling og livsvisdom.

Det sjette som har innflytelse på hvorvidt vi føler glede, er vår livsstil.  Dårlig kosthold, mangel på trening og søvn påvirker vår evne til å føle velvære. I mange tilfeller fører det også til alvorlige livsstilssykdommer.

Det syvende som påvirker vår glede, er vår evne til å håndtere konflikter. I stor grad handler det om å velge våre kamper. Noen ting er viktig i livet, mens andre kun er bagateller.

Det åttende som har sterk innvirkning på gleden, er grensesetting.  Bruker vi tiden til noe som er meningsfullt for oss selv og andre? Hvem tilbringer vi tiden sammen med? Er det mennesker som er positive og oppbyggende, eller er det negative mennesker som drar oss ned? Ikke minst er det avgjørende hvilke tanker og holdninger vi selv tillater oss å fokusere på.

Den franske forfatteren Francoise Sagan møtte en gang filosofen Jean Paul Sartre etter at han var blitt blind.

Hun spurte han: ” Det må da ha vært fryktelig for deg å ha blitt blind?” Sartre bekreftet det og sa:” Før jeg ble blind hadde jeg ikke en dag hvor jeg ikke skrev. Alt gikk gjennom øynene mine. Gleden, soloppgangen, kvinnene, blomstene og stjernene.”  Da han ble blind hadde han vært inne på tanken om selvmord, men så sa han til seg selv: ” Kanskje har jeg vært den lykkeligste mann i Paris noensinne. Like til denne dag. Og det er jo mye. Så jeg beslutter meg til å fortsette å være lykkelig, av gammel vane.”                   (Karsten Isachsen,  NRK Uke 8/2009 – tirsdag 17. februar)

Tekst: Coach Turid Torbergsen
Eier av TCI – The Coaching Institute som ble etablert i 2002, og som tilbyr sertifiseringsutdanning innenfor Spiritual coaching, Business coaching, Personal coaching og Health coaching. Har også egne kurs innenfor Spirituell Intelligens (SQ).
I tillegg har hun skrevet fire bøker innenfor coaching og motivasjon; “Coaching – en kraftfull metode til forandring og vekst”, “Coaching og SQ”, “Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP” og “Glede”.