Alle vil på Mindfulness kurs!

GJEST MARIANNE MAGELSEN Hvis jeg lever til jeg blir 90 år har jeg sovet i nærmere 30 år. Hva har jeg bedrevet resten av tiden? Vært tilstede i livet?

Det hadde vært fint å kunne svare Ja på det spørsmålet, men jeg må erkjenne at jeg for det meste har vært opptatt av fortiden, og ofte bekymret meg for fremtiden.Jeg har vært opptatt av tankene mine, en uendelig strøm som jeg har analysert, fordømt, tolket og fortolket, og slik ble gleden stjålet. Ingenting stresser oss mer enn tankene våre. Jeg trodde jeg var tankene, og det var ikke særlig oppmuntrende.

Det er kort avstand  mellom tanken og den vi egentlig er, derfor er det ikke så rart at vi fort identifiserer oss med dem. Tanker oppstår i sinnet, det er sinnets natur. De er svært sjelden objektive og vi kan ikke gå ut fra at de forteller sannheten. De er et produkt av våre opplevelser og erfaringer, alt som har skjedd oss på godt og vondt. Et barn blir fortalt hvem han er i ansiktet til de voksne.

Hva skjer med oss når vi skaper avstand til tanken, når vi ikke lenger identifiserer oss med alt som oppstår i sinnet?

Gjennom Mindfulness trening flyttes oppmerksomheten fra tankene til pusten og gradvis øker følelsen av ro og dyp glede fra et sted som ikke handler om å få gaver, ros, suksess eller annerkjennelse. Den kommer innenfra. Fra følelsen av å høre hjemme på jorden – i dette livet – blant menneskene.

Pusten er et av de enkleste og beste oppmerksomhets- og avspenningsverktøyene vi har fordi vi alltid har den med oss, og det å stoppe opp og ta kontakt med pusten linker oss til her og nå. Vi puster nemlig bare akkurat nå. I tillegg er pusten uløselig knyttet til det autonome/ubevisste nervesystemet. Når du stopper opp noen sekunder og holder oppmerksomheten på din egen pust flyttes fokuset fra innholdet i sinnet til her og nå og ditt eget stille senter bakenfor tankene. Oppmerksomhet på pusten utløser kroppens avspenningsrespons.

Jeg forstår hvorfor alle vil på Mindfulness kurs, vi ønsker å bruke oss selv bedre gjennom bevissthet om kroppens egne verktøy. Det er godt å være herre i eget hus.

Hver dag utsettes kroppen for mange påvirkninger, fysisk aktivitet, tanker, stress, støy, kulde og varme. Enhver påvirkning dytter kroppen mer eller mindre ut av balanse. Kroppens reaksjon vil alltid, så vidt mulig, være å gjenopprette denne balansen. Gjennom Mindfulness trening hjelper vi kroppen slik at balansen lettere kan gjenopprettes.

Ingenting har overrasket meg mer enn menneske kroppen.

GJEST: Marianne Magelssen, Februar 2014
Sykepleier, Mindfulness instruktør, Samtalepartner og forfatter av boken ”Pust for livet”.

www.levdliv.com