Å tilgi det utilgivelige

Gjest Turid Torbergsen. «Har du opplevd å bli sviktet av noen av de nærmeste eller noen du stolte på? Eller har du opplevd at noen har tatt dine ideer eller prosjekter og presentert dem som sine egne?»

De fleste har i løpet av livet opplevd å bli behandlet på en uakseptabel måte, og spørsmålet er om det er mulig å tilgi det som oppleves som utilgivelig.

Ordet ”tilgi” betyr å  utslette gjeld. Det betyr ikke det samme som å glemme at andre har begått en urett, og faktum er at det kan ta lang tid å forsone seg med det vonde som har skjedd.  Tilgivelse handler imidlertid om å ta en beslutning om ikke lenger å holde noe imot den eller de som har forulempet deg, og gå videre med livet ditt. Motsatsen til å tilgi er ofte sinne, bitterhet og fastlåshet som gjør det vanskelig for deg leve et fruktbart liv.

I samhandling med andre mennesker, så er det ikke mulig å unngå at det på et eller annet tidspunkt oppstår uenigheter, konflikter og sårende ord og handlinger.

Noen ganger oppstår slike situasjoner fordi vi er tankeløse, mens andre ganger kan det være mer bevisst.

Ord og handlinger som oppleves som utilgivelig kan ødelegge et forhold, men har også et potensial til både å endre forholdet i positiv retning og gjøre det sterkere.

De vonde tingene blir ikke fjernet ved tilgivelse, og det er avgjørende å snakke om det som er vanskelig i relasjonen. Tilgivelse er like mye en prosess for den som blir tilgitt som den som tilgir.

Det er viktig at den som ønsker tilgivelse tar ansvar og ærlig innrømmer den uretten som er begått. Like viktig er det å be om unnskyldning og være forberedt på at dette må gjøres flere ganger. Når tilliten først er brutt, så er det urealistisk å forvente at den kan gjenopprettes på et øyeblikk.  Har det i tillegg skjedd noe som er svært krenkende, så kan det ta lang tid før tilliten er på plass igjen.

Skal relasjonen fungere, så er det sentralt at den som blir såret tar imot unnskyldningen og viser vilje til forsoning.

Det finnes mennesker som fortsetter å klandre seg selv for feil de har gjort-også når de er blitt tilgitt av andre. God livskvalitet innebærer evne til å tilgi andre, men også seg selv.

Det er fullt mulig å tilgi og fortsatt mene at det som skjedde ikke var akseptabelt. Tilgivelse vil med stor sansynlighet bidra til bedre helse og livskvalitet, fordi man gir slipp på byrden med å gå rundt med nag.
Dag Hammerskjold har sagt følgende ord om tilgivelse: ”Tilgivelse er svaret på barnets drøm om miraklet som gjør det istykkerrevne helt og det skitne rent.”

Gjesteskribent: Turid Torbergsen, TCI The Coaching Institute.