Vente

Noen ganger er det tid for å vente…….skriver Birgitte Lange i sin bok – Rikere hverdag.

Det kan virke motstridende å ha med et tips om å vente i en bok som inneholder tips som skal gi større livsglede i hverdagen, men i noen situasjoner er venting det beste du kan gjøre. På en vegg i en storby så jeg en gang at det sto skrevet: «Wait and win.» Et godt ordtak synes jeg.

Noen ganger er det tid for å vente. Ikke handle. Bare være, vente og stole på at det ordner seg. Det gjør ofte det. Du må nødvendigvis ikke ta den store beslutningen eller det lille valget i dag. Det skjer sjelden en katastrofe om du venter litt. Når tiden er inne, vil du vite hva som er riktig for deg. Ikke før.

Det er et ordtak som sier at «hvis ditt eneste verktøy er hammer, er alle problemene spiker». Ordtaket forteller oss hvordan vi ofte kan se oss blinde på en løsning fordi vi ikke har undersøkt eller vært åpne for alternativene. Ved å gi oss selv tid til å vente vil alternative løsninger ofte bli tydeligere for oss, og vi får et større handlingsrom i forhold til de situasjonene vi står oppe i.

Vi opererer ofte med «falske tidsfrister». Vi tror at vi må ta en beslutning, at det er forventet av oss, og at vi må trekke en konklusjon. Vi fremprovoserer svar fra oss selv og andre før det strengt tatt er nødvendig og ofte uten at noen har bedt oss om det. Stopp opp og kjenn etter. Det du tror du må ta et valg i forhold til, viser seg ofte å gå over når du venter litt. Andre ordner opp på egen hånd, krisen går over av seg selv, problemet løser seg.

Sitert fra boken Rikere hverdag av Birgitte Lange
Forlag: Cappelen Damm