Vakre kvinner, modige menn

Underbevisste holdninger til kvinner og menn påvirker design. Forsker Nina Lysbakken mener designere må bli klar over sin makt til å forme forestillinger om kjønn. Og det handler om mer enn bare rosa til pike og blå til gutt.

 

Nina Lysbakken er doktorgradsstipendiat ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO). På nettstedet Kilden Nyhetsmagasinet som drives av Kilden kjønnsforskning.no et informasjonssenter for kjønnsforskning, spør journalist Susanne Dietrichson: Har designere makt til å påvirke våre holdninger til kjønn og mangfold?

«Ja, mener Nina Lysbakken, doktorgradsstipendiat ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO).

– Jeg er opptatt av hvordan designet henger sammen med designerens syn på verden. Grunnleggende tanker og ideer kan komme til uttrykk gjennom alt fra bilder og titler i aviser til designkonsepter på nett, forteller Lysbakken.

Lysbakken forsker på hvilke muligheter som ligger i å designe kommentarforum på nett og har nylig publisert en artikkel om kjønn og makt i avis- og magasindesign. Hun mener stereotypiske fremstillinger av kvinner i media, er et resultat av mer eller mindre bevisste holdninger.

Forskeren forteller blant annet at designere ofte inspireres ubevisst av et bredt spekter inspirasjonskilder, deriblant personlige.

– Noen kvinner trenger andre forbilder enn det vi finner i tradisjonelle dameblader. Derfor trenger vi et større mangfold av måter å presentere kvinner og kvinners historier på, mener hun.»

Damene.no anbefaler at du leser hele saken på Kilden Kjønnsforsnkning.no her