Være der

Woody Allen har sagt at «80 % of success is being there»……….les mer hva Birgitte Lange skriver om å være tilstede i sin bok Rikere hverdag.

Med det mener han å møte opp, komme, være fysisk til stede og gå på jobb hver eneste dag. Svært ofte handler det ikke om å gjøre et genialt grep en enkelt gang eller om å være fantastisk og briljant hele tiden i det du holder på med. Det handler om kontiunitet, jevnt og trutt arbeid og fysisk tilstedeværelse. Det er den jevne tilstedeværelsen på jobb, i fritidsaktiviteter og hjemme som til syvende og sist avgjør hvordan du gjør det og hvordan du har det.
De regelmessige besøkene på sykehjemmet til et menneske som står deg nær, den daglige kontakten med barna, den jevne innsatsen du legger ned på jobben, den systematiske innsatsen under fysisk trening, deltakelse i komiteer, styrer, klubber og foreninger.
Ved å være der og gjøre en innsats vil du ofte oppleve at du lykkes på sikt. Du vil nå de målene du har satt deg, du vil oppleve glimt av lykke i møte med et annet menneske, du vil få vervet eller stillingen du har ønsker deg, og du vil oppnå de økonomiske resultatene du har sett for deg. Ved å være der regelmessig er du der også de gangene det skjer noe stort og viktig, noe avgjørende. Det er den daglige  og regelmessige tilstedeværelsen og innsatsen som teller, ikke engangsstuntene hvor vi glimter til med storhet.

Sitert fra boken Rikere hverdag av Birgitte Lange.
Se linken: Forlag Cappelen Damm