Se lyst på livet

Vår sinsstemning styres i stor grad av gener, men vi kan også gjøre mye selv for å lære å bli lykkelige. God helg!

«Å gi noe til andre, gir mer livskvalitet enn å gi noe til seg selv.» sier psykolog og forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Hun gir oss videre gode råd – 5 om dagen:

1. Knytt bånd til folk rundt deg og vær sosial.

2. Vær aktiv: gå turer, trene, danse, drive hagearbeid.

3. Vær oppmerksom: Legg merke til fine ting på din vei. Det gir flere gode opplevelser.

4. Stopp aldri å lære nye ting: reise, lære noe nytt, møte nye mennesker.

5. Gi: støtte, tilgivelse, nærhet, hjelp, oppmerksomhet, gaver.

Kilde. Aftenposten