Likestilling: Ting tar tid

Verdens økonomiske forum (WEF) er i gang i Davos. Til stede: 17 prosent kvinner og resten menn. Blir det noen gang 50/50?

Dette vil ta sin tid, skal vi tro Verdens økonomiske forum selv. NTB kunne i høst melde at nevnte forum har kommet frem til at det først blir fullstendig like vilkår for kjønnene i 2095. Resultatene er å finne i rapporten «Global Gender Gap Report» som viser tilstanden for likestilling i hele verden.

WEF begynte å måle likestilling for ni år siden, og nå har de altså slått fast at kvinner ikke vil ha oppnådd samme nivå som menn når det kommer til økonomisk inntjening og muligheter på arbeidsmarkedet, før om 81 år, ifølge NTB sin nyhetsmelding. De siterer også WEF-sjef Klaus Schwab som (heldigvis) mener at verden blir et bedre sted om utviklingen begynner å gå raskere.

– Oppnåelse av likestilling er åpenbart nødvendig av økonomiske årsaker. Kun økonomier som har full tilgang til alle sine talenter, vil være konkurransedyktige og ha fremgang, sier han.

Som vanlig ligger de nordiske landene høyt oppe på listen. Island inntar førsteplassen, etterfulgt av Finland, Norge, Sverige og Danmark. På sjette og sjuende ligger henholdsvis Nicaragua og Rwanda. Jemen har bunnplasseringen, med Pakistan, Tsjad og Syria hakket over. Se hele listen her.Kjønnsforskjellene er beregnet ut i fra en utviklet av WEF som samler nøkkeltall innen områdene utdannelse, økonomisk deltakelse, politikk og helse.

Interessant lesning i denne sammenheng er Linda Scotts artikkel WEFs nettside Agenda.  på Linda Scott er DP World Chair for Entrepreneurship and Innovation på the Saïd Business School, University of Oxford.

Hun stiller følgende spørsmål: Hvorfor er våre døtre fortsatt fanget i kjønnsbaserte stereotypier? Anbefales herved!