Klokskap på en fredag

Vi mennesker har et valg om hvordan vi ønsker å leve livene våre, hvordan vi ønsker å fremstå, hvilke verdier vi vektlegger og – ikke minst – hva vi ønsker å lære vår barn.

En gammel indianer sitter sammen med sitt barnebarn og forteller ham om en kamp som pågår i oss alle. Han sier: «Gutten min, det foregår en kamp mellom to ulver inni oss alle. Den ene ulven er ond. Den representerer sinne, misunnelse, sjalusi, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet og skyld, bitterhet, mindreverdighetsfølelse, løgner, falsk stolthet og ego.»

Den andre ulven er god og representerer glede, fred, kjærlighet, håp og tro, ydmykhet og godhet, velvilje, empati, sannhet, medlidenhet.

Barnebarnet spør så:

«Hvilken av ulvene vinner kampen?»

Den gamle svarer: «Den du mater.»

Aisha Naz Bhatti formidlet denne lille historien til ettertanke i Klassekampen 30 desember 2015.