Ja

Å si ja handler om å ta tydelige valg. Å si ja handler om å være åpen og nysgjerrig på livet. Å si ja er å si et tydelig ja……. skriver Birgitte Lange i sin bok – Rikere Hverdag.

«Tja», «ja, kanskje», «ja, men…» eller «ja, jeg skal se om det lar seg gjøre» er ikke fullgode alternativer. Ja er ja. Fullt og helt. med entusiasme og et ønske om å bidra aktivt

Å si ja betyr å ta et bevisst valg. Det betyr å si ja til muligheter, invitasjoner, forespørsler, ideer, tanker og forslag. Det kan være mer komfortabelt å si nei eller la være å si ja. Å si ja innebærer en viss form for risiko. Det kan handle om å si ja til noe ukjent, noe man ikke vet resultatet av, noe som bryter med hverdagsrutinene, og noe som forstyrrer.

Men i det øyeblikket du sier ja, får du muligheten til store gevinster, nye perspektiver, innsikt og oppdagelser. Horisonten blir videre, tankene flere og opplevelsene mer mangfoldige. Jeg har mange gode erfaringer med å si ja, for eksempet til oppdrag jeg i utgangspunktet trodde jeg ikke hadde tid eller kompetanse til, men som jeg fikk til. Jeg har takket ja til invitasjoner til noe jeg trodde ville være kjedelig, men som ga meg stor og uventet glede, og jeg har sagt ja til døtrene mine når jeg egentlig ville si nei. Jeg har sagt ja når min første reaksjon var å si nei. Stort sett har jeg vært glad for at jeg har sagt ja. Jeg har lært mye, hatt mye moro og høstet erfaringer jeg ikke ville vært foruten. Men det har også vært ganger det ikke har gitt meg spesielt mye å si ja. Det kan ha dreid seg om kjedelige fester, oppgaver som ikke var slik jeg trodde de skulle være, vanskeligheter og problemer. Likevel er det min klare overbevisning at livet blir langt rikere ved å si ja.

Ved å si ja til noe, sier du samtidig nei til noe annet. Og det er like viktig å være tydelig i «nei-et». Det er like viktig å si et tydelig nei som det er å si et tydelig ja – melde seg enten på eller av. Være til stede. Ta stilling. Ta et valg.

Nei er et ord som skal uttrykkes med vennlighet og varsomhet og med respekt for den som er mottaker av nei-et. Nei skal ikke alltid sies høyt.

Det er ikke bra for noen når man sier ja og mener nei. Si nei til det som ikke er viktig for deg. Er det noe du har lyst til å si ja til? Kjenn etter. Si ja når du er klar og kan si JA. Kort og godt. Uten forbehold. Det kan bli spennende!

Sitert fra boken Rikere hverdag av Birgitte Lange
Forlag: Cappelen Damm