Fra innvikling til utvikling

Ukens gjest, Christine Wittusen: Selvutvikling dreier seg om å vikle seg ut av det vi har viklet oss inn i. Målet er ikke å bli noen annen enn den du er, men å bli mer av den du egentlig er.

Kjenn deg selv bedre – nøkkelen til bedre relasjoner

Vi mennesker har en tendens til å undervurdere hvor viktig det er å kjenne  oss selv og virkelig forstå våre egne tanker og følelser. Mange lar bare hverdagen skje uten å ta bevisste valg basert på hvem de er og hva de egentlig vil. Det å rette fokus innover, og reflektere over hvem vi er, kan være både skummelt og givende, men er noe alle mennesker har godt av.

I relasjon til andre spør mange seg selv “hvorfor blir jeg så frustrert?” eller “hvorfor skjer dette alltid med meg?”.  Slike spørsmål kan være vanskelige å svare på, men de bidrar til større forståelse av oss selv og andre. Hvis de forblir ubesvart risikerer vi å bli fastlåst og fortiden repeterer seg gang på gang. Gjennom selvrefleksjon kan vi få øye på det vi har vært blinde for i våre sosiale relasjoner og får anledning til å gjøre noe med det.

3 fordeler ved å bli bedre kjent med deg selv

  1. Du blir mer bevisst på dine styrker

Ved å bli mer klar over din egen verdi får du styrket selvfølelsen og kan få frem mer av dine unike personlige egenskaper når du omgås andre.

  • Du blir mer bevisst på dine utfordringer

Ved å reflektere over tidligere utfordringer i forhold til familie, venner eller kjærester, får du muligheten til å tenke over hva du eventuelt vil gjøre annerledes i fremtidige relasjoner.

  • Mer selvaksept

Du blir mer klar over hvorfor du er som du er og har tatt de valgene du har tatt frem til nå. Da blir det lettere å ikke dømme deg selv. Når du ikke skammer deg over tidligere feil og mangler, men ser på det som en kilde til læring, blir du også rausere med andre. Selvaksept gjør det lettere å oppnå nære relasjoner.

Fra innvikling til utvikling

Skal du forstå deg selv bedre er du nødt til å sette av tid til selvrefleksjon. Praktiser mindfulness, gå tur i naturen, les bøker og artikler eller lytt til podcasts om personlig utvikling. Snakk med andre som er interessert i emnet, delta på webinarer og workshops, eller benytt deg av en coach eller mentor.

Selvutvikling dreier seg om å vikle seg ut av det vi har viklet oss inn i. Målet er ikke å bli noen annen enn den du er, men å bli mer av den du egentlig er. Ofte handler det vel så mye om å akseptere deg selv som å utfordre eller endre deg. Det å akseptere tingenes tilstand, uten å dømme oss selv, er det første som må til for å skape endring. Det er ikke lett, men noen ting, som f.eks. fortiden, får vi ikke forandret, og det er vi nødt til å akseptere for å komme videre. Det er et interessant paradoks at når vi aksepterer oss selv akkurat som vi er, kan vi lettere forandre eller utvikle oss.

Christine Wittusen driver KjerneKraft Kurs & Coaching der hun hjelper enkeltpersoner og team med å bli mer selvbevisste og skape gode relasjoner. Hun holder jevnlige kurs i Enneagrammet – et effektivt og spennende personlighetsverktøy, som gjør deg klokere på deg selv og mennesker du omgås.