Et sunnere og bedre 2014

Balanse er en av de viktigste strategiene for et sunt og godt liv, skriver Randi Næss.

Verdens helseorganisasjon har definert stress som det største helseproblemet i dette århundre.
Stress kan utløses av ulike forhold, og stress i rike land kan ha sammenheng med utviklinge av et tøffere arbeidsliv hvor fokus på mennesker utfordres.

Hun har selv kjent problemstillingene på kroppen, i travle perioder i sin lederkarriere, og skriver videre at dette påvirker hennes engasjement for utvikling av god helse, godt arbeidsliv og et godt samfunn – for seg selv og andre.

Økt innsikt vil ofte bety økt engasjement og motivasjon for handling. Det er kun adferd som bidrar til endring!
Selv har hun brukt store deler av 2013 til å øke egen innsikt om helse og sammenhenger. Ikke minst finne frem til gode strategier som kan hjelpe oss til et sunnere og bedre liv – til å leve lengre og bedre.

Randi Næss oppsummerer slik:

1. Etabler gode prosesser for en sunnere kropp.
Bli mer bevisst hvordan du behandler din kropp. Hva du tilfører av ´drivstoff´i form av kosthold, trening og aktivitet påvirker din energi og helse.

2. Sikre flere gode opplevelser.
Erstatt dårlige følelser med gode opplevelser og positive følelser for å styrke ditt sinn. Dette er din mentale kapasitet til å håndtere livet.

3. Styrk din fellesskapsfølelse.
Gi næring til viktige relasjoner og gi rom for nye relasjoner. Bli med i inetressenettverk som har en kultur og verdier som bygger på respekt og tillit, hvor du trives og kan engasjere deg.

4. Styrk din egen økonomi.
Underbygg den livsstilen du ønsker deg.

5. Ta lederskap hjemme.
Skap et sunnere miljø hjemme.

Kilde: Artikkel av Randi Næss i Hegnar.online/kvinner.
Forfatteren er grunnlegger av rådgivnings- og livsstilsselskapet Lifeliving.