En øvelseskunst i livsglede

Ukens gjest, Christine A. Schjetlein: Lykkens paradoks er at den er gratis. Den venter på å bli valgt, så vi kan «leve lykkelige i alle våre dager». Vår ulykke er sanseløse liv på autopilot.

Lykken følger ikke pengepungen!  «I et samfunn der velstanden hoper seg opp, tyder tallene på at antallet tilfredse snarere synker med den stigende velstand», har professor Ivar Frønes sagt, utfra sine livsløpsanalyser og studier av sosiale og kulturelle utviklingstrekk.

Man kunne spisse det å si at vi lever i et samfunn preget av åndelig fattigdom og materiell gjerrighet. Mens det å være et rikt menneske er å være raus – gi av seg selv, våge å være modig – som i kjærlighet når vi sier fra når noe ikke stemmer. Det er være moden nok til å forstå mangfoldet i hvordan virkeligheten henger sammen, det er å være en man er glad for å være sammen med.

Om du har mye eller lite penger så må vi alle ha tak over hodet, klær på kroppen og mat på bordet – forskjellen er bevisstheten vi velger utfra. For noen år siden skrev jeg om personlig økonomi i boken «Rik som Fanten, kunsten å strekke pengene uten å strekke deg», hvor jeg inspirerer til bevisstgjøring av sannere valg for deg. Mye tyder på at grønne valg er gode valg, ikke bare i de store sammenhengene, men også for den enkelte.

Livsglede vokser på trær, og lykken lever i en soloppgang. Og, barnesmil kan hvert fall ikke kjøpes. Vi trenger egentlig ikke mer forskning eller kloke ord til å fortelle oss dette. Vi handler over evne og kjøper oss til indre fattigdom, fordi vi har glemt å spørre hva som virkelig gir oss glede. Mye penger gir ikke mer lykke, selv om vi aldri så mye hadde kunnet ønske oss at det var mulig å kjøpe takknemlige barn og en evig kjærlig partner.

Basis bevissthet
Jeg skrev utfra mine erfaringer, som mor og mediterende, uten skarpe skiller mellom et ytre praktisk liv og et levende indre liv. Vi trenger å stille oss selv spørsmål om hva vi faktisk ønsker å bruke pengene på. Og, hvorfor så mye forsvinner uten at vi har noen oversikt over hullene det forsvinner i. Det vesentlige er ikke om man har mye eller lite. Det kan skifte fortere enn man aner ved tap av jobb, ødeleggende skilsmisseoppgjør eller sykdom. Det vesentlige er å finne en basis for vår bevissthet. Ærlighet er ferskvare, så det må forbli en kontinuerlig prosess.

Jeg er opptatt av hvordan snu sløvhet til bevissthet ved å direkte konfrontere våre holdninger til penger. Gå inn i materien for fullt og oppdage hva som styrer ditt forbruk. Er det pengene eller deg? Hva har verdi for deg og dine? Hvordan ønsker du å leve? Hvordan avspeiler din økonomi dine verdier? Forvalter du dine midler på en klok måte?

Våkne valg
Overaskende nok viser det seg at de fleste av oss ønsker mye det samme; kjærlighet, trygghet, ro, glede, god kontakt med de vi er glad, og ikke minst tid til å nyte det… Og, ingenting av dette kan kjøpes for penger. Men, vi handler, som om lykken loves i neste kjøp og neste der igjen.

Jeg er ingen puritansk moralist, tvert imot setter jeg det gode liv i høysetet. Min veiledning gir ingen sparebok for gjerrige eller tips for hvordan tjene seg rik i en fei. Det du tilbys er perspektiv i en helhetlig tankegang, med reale spørsmål til hvordan styre din tilværelse. Hensikten er å vekke folk til å bli aktive i forhold til pengene i livet, og livet generelt. Våkne valg krever forarbeid og ærlig innsats.

Fantens 10 faser til frihet
Ånden i «Rik som fanten» er å tenke seg om før en handler. Alle blir vi redde når vi ikke har oversikt og vi er temmelig like i våre reaksjoner, som flukt eller «strutse-strategi». Skal en gjenvinne mestring av pengebruken må en avdekke hva som styrer forbruket – er det en strøm av gamle vaner? Det kan være et ubehagelig møte med deg selv å se sløsing du ikke engang har glede av. «Fanten» har et forløp ut av dette uføret, som er temmelig lik for oss alle:

1) PUSTEPAUSE
Stopp opp for å få oversikt over din personlige og økonomiske situasjon. Ta deg tid til å føle i kroppen hvordan de faktiske forholdene påvirker deg i hverdagen.
Hent oppmerksomheten din tilbake til deg selv fra å være rettet ut i verden til alle dine bekymringer. Vi er ubalanserte i vår identifikasjon med de ytre verdiene og knapt nok i kontakt med våre indre. Fokus er ikke enten eller, men både og.

2) FORTIDEN
Hva er din økonomiske historie? Hvordan har du forholdt deg til penger gjennom livet? Ser du noe gjentagende mønster? Hvordan er du fanget av ditt forhold til penger? Hva har forårsaket den situasjonen du er i nå?
Slik vi terapeutisk ser på vanskeligheter i vår personlige historie trenger vi å se på vår økonomi, som et fenomen på linje med de andre psykologiske fenomen. Dette er fasen for aktiv aksept av det som har vært og er. Fasen for å gi deg selv all mulig varme og litt slakk, for det er bare begynnelse på en omleggingsprosess gjennom å søke det som er sannere for deg.

3) FRONT FRYKTEN
Problemer med penger krever at vi våger å se på våre verste redsler. Hva er du mest redd for skal skje i din økonomi? Hvordan har denne redselen hemmet deg? Hvordan har den fått deg til å ta lite gjennomtenkte valg? Hva er de usannhetene du har levet etter i den tro at de var sanne, mens det viser seg at de er overlevert fra slekt, eller tillærte.

4) FORTELL DET TIL NOEN
Ta ansvar for at du trenger hjelp ved å be om det. Ærlighet er eneste medisin som funker! Kjenn lettelsen når du har snakket med en som er villig til å støtte deg.

5) FINN NYE FAKTA
Hva er verdifullt for deg i livet? Hva vil du prioritere? Hva vil eller må du velge bort? Hva har sann verdi for deg?
Hva kan fagfolk gi deg av nyttig informasjon for å legge opp en fornuftig økonomi? Du trenger innsikt i dine følelser like mye som økonomiske fakta for å kunne gjennomføre en omlegging. Denne fasen er å bygge opp nye basisbevissthet.

6) FORANDRINGER
Vil du ha en ny tilværelse må du tåle endringer. Med nye fakta får du grunnlag for å velge hvordan du vil legge opp din økonomi. Når du blir aktiv i forhold til din omlegging blir det virkelighet.

7) FOKUS
Handling får deg ut av tankespinneri og inn i tilstedeværelse og konkret oppgaver. Hold deg til det du har valgt også når det virker uvant og skremmende. Hold deg våken og husk hvorfor du ønsker å velge som du gjør. Autentisitet må velges om og om igjen i smått og stort.  All omlegging føles rart i starten.

8) FELLESSKAP
Vi er sjelden så alene som vi tror i omleggingsprosesser, økonomiske som i livet ellers. Søk støtte og samarbeid med likesinnede venner. Orden og oversikt over økonomi gir indre ro. På sikt vinner du også mer tid til annet du vil bruke tiden din på.

9) FORNYELSE
Integrering av ny bevissthet og kontroll over økonomien vil vise at det er du som får styringen og ikke pengene. Valg utfra dine genuine verdier setter i gang en fornyelsesprosess. Vær tålmodig. Det tar tid før omleggingen blir en ny vane. Med tiden blir det naturlig å være våken når du velger hva du vil bruke pengene dine på.

10) FRIHET KOMMER INNENFRA !
Det er ikke mengden penger som gjør deg fri, men din holdning til dem. Når dine indre holdninger ligger til grunn for dine valg finner du frihet ingen penger kan kjøpe.

Redsel for frihet
Et menneske som er ufri i forhold til penger og som ikke styrer sin egen økonomi vil ha latent redsel for frihet. Det aner ikke om det vil klare seg alene i verden. I stedet brukes tiden på å utvikle avhengighetsforhold til den/det som styrer pengene. En type situasjon mang en kvinne vil kunne kjenne seg igjen i, men også mange menn. Det er helt grunnleggende å utvikle frihet og ansvar i forhold til penger. Det betyr å utvikle en evne til å skaffe seg penger, evne til å gi dem bort, et nøytralt forhold til det å ha penger dvs. fravær av skam i forhold til å ha dem, og en evne til å vedlikeholde og ha oversikt over en sunn økonomi.

Livsglede – en øvelseskunst
Lykkens paradoks er at den er gratis. Den venter på å bli valgt, så vi kan «leve lykkelige i alle våre dager». Vår ulykke, tror jeg, er sanseløse liv på autopilot. Brå kast i livet får en del av oss til å våkne, men vi trenger ikke sitte å vente på bli rammet. Vi kan velge en sakte omlegging til et sannere liv. Bevissthet trenger tid og praksis for å utfolde seg. Når det blir vår nye vane, så har vi forvandlet en grå hverdag til livskunst i det små, med store gleder.

Christine A. Schjetlein, Psykoterapeut & Pedagog, Coach & Seminarleder Kursholder & Kreativitetsinspirator